Naše činnost

Od roku 1996, kdy se kompletně vyměnilo složení výboru SDH se naše organizace začala ubírat jiným směrem než tomu bylo v minulosti. Místní hasiči se více zapojovali do dění obce, pořádali hasičské plesy, masopustní průvody a účastnili se soutěží v požárním sportu. Prohloubila se spolupráce s vedením obce Sadov, která umožnila naší organizaci pořádat soutěže v požárním sportu od roku 2010 v Sadově. V roce 2011 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů, opět byl založen kroužek Mladých Hasičů a z řad našich členů jsme vybrali instruktory a vedoucí mládeže, kteří absolvovali zkoušky. Vedoucími a instruktory se stali: Klímová Michaela, Konopová Dáša a Licehammer Jakub.

Mládež je rozdělena na dvě věkové skupiny a to na kategorie přípravky (3-6 let) a kategorie starších (7-14 let). Naše drobotina bude mít letos premiéru na soutěžích v požárním sportu. Kategorie starších je zapojena do požárního sportu od roku 2011, od téhož roku je zapojena do celostátní soutěže hry Plamen, které se účastníme každý rok.

Od roku 2013 jsme dále zapojili kategorii starších do Krajské ligy, kde děti reprezentují nejen naše SDH, ale i Obec Sadov.

© 2021 Sbor dobrovolných hasičů v Boru Administrace