Kulturní akce

Naše organizace pomáhá obci Sadov při pořádání dětského dnu, mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu a dále dělá asistenční hlídky na plesích a dalších kulturních akcí pořádaných Obcí Sadov.


© 2021 Sbor dobrovolných hasičů v Boru Administrace