Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů Bor

Sbor dobrovolných hasičů v Boru (Haid) byl založen v roce 1883 pod vedením statného velitele Rudolfa Roodiga.

Okamžitě po založení vstoupil sbor do Zemské ústřední hasičské jednoty a byl začleněn do župy číslo 56 s názvem Ostrovská okresní hasičská jednota, která v té době sdružovala již sbory Ostrov, Radošov, Květnová a Moříčov. Později do této jednoty vstoupily sbory Stráň, Dolní Ždár a Hájek, takže v roce 1887 bylo v župě zapsáno 8 sborů se 422 činnými členy.

Náš sbor byl po založení vybaven ruční požární technikou, ale již v polovině třicátých let si sbor pořizuje přenosnou motorovou stříkačku značky Flader, kterou má sbor jako historický exponát doposud. K převozu stříkačky se používal koňský potah, později po přidělení nových přívěsných motorových stříkaček se využíval k jejich převozu traktor místních zemědělců.


Prvním požárním automobilem byla v roce 1974 Tatra 805 s požární nástavbou, která hasičům složila čtyři roky. V roce 1993 si sbor pořídil opět vůz Tatra 805 ve vojenském provedení, který v roce 1998 nahradila Avia 30 se speciální požární nástavbou. V současné době je sbor vybaven vozidlem Ford tranzit s přívěsem.

Hasičské skladiště se nacházelo mezi kostelem a domem p.č. 51. V roce 1962 byla hasičská technika přestěhována do garáží pod sálem místního hostince. V roce 1970 si hasiči postavili v akci „ Z '' hasičskou zbrojnici s klubovnou, kterou stále využívají ke své činnosti.

V první polovině 60 let byl krátce založen kroužek Mladých požárníků, který později zanikl. V roce 2011 jsme kroužek znovu obnovili.

V roce 1982 přesněji 12.6. se v Boru konala okresní soutěž požárních družstev na louce za bytovkami a v měsíci srpnu, téhož roku, byl ustanoven nový požární okrsek č. 15 z obcí Bor, Hájek, Sadov a za jeho velitele byl zvolen pan Karel Zelenka z Boru.

V pozdějších letech se vystřídalo ve funkci velitele sboru hasičů v Boru 9 členů a to p. Konopa Ladislav ( 1984-1994), p. Parigger Vladimír (1994-1994), p. Klíma Jan (1994-1996), p. Nepovím Josef (1996-1997), p. Konopa Ladislav (1997-1997), p. Klíma Jan (1997-1998), p. Konopa Vladimír (1998-1998), p.Růžička (1998-1999), p. Krček Václav (1999-1999), p. Kročák Milan (1999-2000), p. Klíma Jan (2000-2004), p. Konopa Miroslav (2004-2004), p. Rom Tomáš (2004-2005) a současným velitelem je od roku 2005 p. Klíma Jan.

Ve funkci předsedy svazu požární ochrany sboru se vystřídali pánové: Růžička Stanislav str. (1980), p. Mandlík Josef (1980-1990), p. Trojášek Bohumil (1990-1991) téhož roku byla tato funkce přejmenována na Starostu sboru dobrovolných hasičů a pod novým názvem funkce starosta SDH Bor opět pokračoval ve funkci p. Trojášek Bohumil až do roku 2003, kdy ho ve funkci vystřídal p. Klíma Jan, který je v této funkci doposud.

© 2021 Sbor dobrovolných hasičů v Boru Administrace